Skip to main content

REKISTERISELOSTE JA TIETOSUOJA

1. REKISTERINPITÄJÄ

 •  

  Clean Pesulapalvelut Oy

  Huuhkajantie 2
  21210 Raisio

  Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa
  Niina Virtala/ Clean Pesulapalvelut Oy
  Huuhkajantie 2
  21210 Raisio
  02 439 8770
  asiakaspalvelu@alisanihmemaa.fi


2. REKISTERÖIDYT

 •  

  Clean Pesulapalvelut Oy:n asiakkaat, jotka käyttävät https://alisanihmemaa.fi -verkkosivustoa tai tilaavat sivustolta tuotteita.


3. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE JA KÄYTTÖTARKOITUS

 •  

  Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella
  Keräämme asiakastietoja oikeutettuun etuun ja lakisääteiseen velvoitteeseen perustuen.
  Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

  Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

  1. asiakassuhteen hoitaminen (myös markkinointi).
  2. kirjanpidon laatiminen.

4. REKISTERIIN TALLENNETTAVAT HENKILÖTIEDOT

 • YHTEYSTIEDOT

  1. nimi
  2. osoite (tarvittaessa)
  3. sähköposti
  4. puhelinnumero
 • ASIAKASTIEDOT

  1. Tiedot asiakkaan tilaamista ja ostamista tuotteista, niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta.
  2. Sähköpostkeskustelut (erillisessä sähköpostohjelmassa).

5. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

 •  

  Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen asiakaspalvelu@alisanihmemaa.fi

 • TARKASTUSOIKEUS

  Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

 • OIKEUS TIETOJEN OIKAISEMISEEN

  Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

 • VASTUSTAMISOIKEUS

  Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

 • SUORAMARKKINOINTIKIELTO

  Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

 • POISTO-OIKEUS

  Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

  On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

 • SUOSTUMUKSEN PERUUTTAMINEN

  Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

 • REKISTERÖITY VOI VALITTAA PÄÄTÖKSESTÄ TIETOSUOJAVALTUUTETULLE

  Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

 • VALITUSOIKEUS

  Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

  Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html


6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

 •  
  1. Asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
  2. Asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

 •  

  Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Clean Pesulapalvelut Oy:n ulkopuolelle.


8. KÄSITTELYN KESTO

 •  
  1. Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa tai vähintään niin kauan kuin kirjanpitolain vaatima säilytysaika vaatii.
  2. Sähköpostiviestejä säilytetään korkeintaan viisi (5) vuotta.

9. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT

 •  

  Asiakasrekisteriä käsittelevät Clean Pesulapalvelut Oy:n työntekijät.

  Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. Ulkoistamme henkilötietojen käsittelyä kolmannelle osapuolelle, joita ovat: käyttämiemme ohjelmistojen ylläpitäjät ja tilitoimisto.


10. TIETOJEN SIIRTO EU:N ULKOPUOLELLE

 •  

  Liiketoiminnassamme käyttämämme ohjelmisto- ja pilvipalveluntarjoajat saattavat  siirtää henkilötietoja maihin, jotka sijaitsevat Euroopan talousalueen (ETA) ja Euroopan Unionin (EU) ulkopuolella. Kun tietoja siirretään EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla.


11. AUTOMAATTINEN PÄÄTÖKSENTEKO JA PROFILOINTI

 •  

  Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.